پیدا کردن شماره حساب و روتینگ از روی چک بانکی

1401-01-29
پیداکردن_شماره_حساب_روتینگ_چک_بانکی

پیدا کردن شماره حساب و روتینگ از روی چک بانکی

 

سمت چپ پایین همه چک های بانکی آمریکا (و البته کانادا) ، اطلاعات حساب بانکی شما قید شده است.

اولین عدد از سمت چپ، روتینگ نامبر ۹ رقمی شعبه بانک شما هست. بعد از آن شماره حساب قید شده است و بعد از آن و با کمی فاصله، شماره چک .

کد دیگری که شبیه روتینگ نامبر هست ABA نام دارد.

این کد جهت حواله وایر و ACH.با روتینگ نامبر فرق دارد.

کامنت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha
کارمزد خدمات صرافی دانش ، کمترین کارمزد در ایران.

کارمزد خدمات ما همواره بین ۱تا۳ درصد میباشد.